Estudi de disseny Ana Clapés
Provença 318  2n 1a  08037 Barcelona
T +34 934 584 077
mail: mail@anaclapes.com
Facebook: Anaclapesestudio

A L’estudi conceptualitzem i dissenyem desde imatge corporativa bàsica, senyalètica, pàgines web, packaging o cartellería fins a catàlegs de Galeries, Sales d’art o el grafisme per una exposició o Festival Cultural. Especialitzats en identitat corporativa, resolem des d’un disseny o redisseny de marca fins a les seves aplicacions en paper, aplicació en entorns, senyalètica o disseny editorial. Abordem projectes de creació i redisseny d’imatge gràfica amb aplicacions en diferents suports. Una de les pretensions de l’estudi es escapar de l’evidència i buscar noves formes de presentació més enllà dels formats clàssics dels suports i formes convencionals de la imatge gràfica. Entre els clients de l’estudi es troben empreses i fundacions de diferents àmbits com art, ciència, cultura, investigació i projectes de gràfica aplicada a espais junt amb arquitectes. Jurat premis ADG FAD 2011 a l’apartat disseny gràfic / Premi LAUS de bronce 2012, grafica aplicada a l’espai / premi LAUS plata 2013 web e-comerce / Premi LAUS 2015, gràfica aplicada a l’espai.

En el estudio conceptualizamos y diseñamos desde imagen corporativa básica, señalética, páginas web, packaging o cartelera hasta catálogos de galerías, Sala de arte o festival cultural. Especializados en imagen corporativa, resolvemos desde un diseño o rediseño de marca hasta sus aplicaciones en papel, rotulación, señalización, diseño editorial o diseño y arquitectura web. Abordamos proyectos de creación y rediseño de imagen gráfica con aplicaciones en distintos soportes. Una de las pretensiones del estudio es escapar de la evidencia y buscar nuevas formas de presentación más allá de los formatos clásicos de los soportes y formas convencionales de la imagen gráfica. Entre los clientes del estudio se encuentran empresas y fundaciones de diferentes ámbitos como el arte , ciencia , cultura, investigación, gráfica aplicada a espacios junto a arquitectos. Jurado premios ADG FAD 2011 en el apartado de diseño gráfico / Premio LAUS de bronce 2012, grafica aplicada al espacio / Premio LAUS plata 2013 web e-commerce / Premi LAUS 2015, gráfica aplicada al espacio.

We conceptualize and design everything from basic corporate identity, signing, websites, packaging and posters to exhibition catalogues, art galleries and the graphics for exhibitions and cultural festivals. Specializing in identity, we provide solutions for everythingfrom the design or redesign of a brand to their use in print, environments, publishing designand websites. We handle projects to create abnd redesign visual identities with projects tocreate and redesign visual identities with applications for various media. We aim to rejectthe obvious and find new forms of presentation beyond traditional media formatsand conventional ofrms of visual identity. Jury ADG FAD AWARDS 2011 in graphicdesign / bronze LAUS Award 2012, Graphics applied to spaces / Silver LAUS awardweb e-commerce / LAUS Award 2015, Graphics applied to spaces.